Hem

Utveckla din verksamhet med natur och kultur som verktyg. Affärsutveckling med fokus på upplevelser gjort på hållbara grunder. Under hela mitt yrkessamma liv har jag arbetat med många olika saker vilket gett mig en förmåga att se strukturer och redskap att förändra. Hur kan jag hjälpa dig att utveckla den verksamhet du driver?