Natur och kultur som verktyg inom BUP

IMG_0075

Under 2013/2014 arbetade jag tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne, BUP. Patientgruppen bestod huvudsakligen av tonåringar med handikappande svårigheter i form av t.ex. depression, ätstörning, ångest eller neuropsykiatrisk problematik. Det är problematiskt att planera och bedriva projekt inom BUP men viktigt för mig att vuxenvärlden tar ansvar för våra barn och unga och arbetar salutogent. Det varierar avsevärt hur de mår och det är svårt att motivera patienterna till aktiviteter då de inte går i skolan och undviker social samvaro. Jag verkade som den sammanfogande länken mellan BUP och verksamma inom natur och kultur. De var alla passionerade med djup kunskap inom sina områden, från; konstpedagog, skrivpedagog, naturvägledare, hemslöjdare och verksam inom trädgård och hälsa. Ett krav från de professionella aktörerna, förutom pedagogisk erfarenhet, har även varit ett intresse och vilja att arbeta tillsammans med barn och unga inom psykiatrin samt en möjlighet för långsiktig samverkan. Jag kommer att skriva mer om hur vi kan fortsätta detta arbetet men varför jag tycker att det är viktigt kommer här:

• Flytta fokus från problem till passion för de med diagnoser.
• Inspirera till skapande och hitta nya intressanta aktiviteter för att berika livet.
• Bidra till positiva upplevelser och relationer.
• Stärka självkänslan.
• Vi förbättrar livskvalitén för individen och familjen i samhället.

IMG_0069 IMG_0561 IMG_0554 IMG_0410 IMG_0428 IMG_0429