Skåne som mat- och dryckesdestination

IMG_3102

Under de senaste åren har Tourism in Skåne arbetat med att utveckla verktyg för att arbeta med Skåne ur tematisk håll för att marknadsföra regionen i världen där mat och dryck är ett viktigt område. Tourism in Skåne arrangerade i onsdags, den 29 april, en dag med ett 80-tal personer inom området som verkar i regionen. Från Tourism in Skåne talade Pia Jönsson Rajgård och Heléne Östberg om hur Skåne arbetar ur det regionala perspektivet. Ingela Stensson från United Minds och Ami Hovstadius från Visit Sweden gav mycket matnyttig kunskap kring marknadsföringsinsatser, positioneringsarbete samt berättade om de senaste trenderna i världen gällande mat och dryck. I panelen stod jag, Mia Klitte för A slice of Swedish Hospitality, stjärnkocken Titti Qvarnström från Bloom in the Park samt Håkan Hansson som driver Hällåkra Vingård. Denna dag kände jag kunna sätta startskottet i bredare bemärkelse för samverkan över branschgränser för att sätta Skåne på världskartan inom mat och dryck. Fram för fler fantastiska möten och kunskapshöjande aktiviteter!