Konkreta verktyg vid fortbildning för pedagoger

Natur och kultur som verktyg för att arbeta praktiskt såväl ute som inne är tacksamma för att nå lärandemålen i läroplanen. Forskning visar på att vara utomhus och uppleva saker tillsammans stärker individen och ökar kunskaperna även i matte. Emellanåt är det skönt att arbeta tillsammans med någon som har en djupare kunskap inom vissa områden för att på så sätt lära sig och göra kunskapen till sin egen. Den praktiska kopplingen mellan läroplanen och det att få sina elever att nå dem kan underlättas avsevärt med erfaren kompetens.

 

Vi erbjuder processutbildning, projektledning samt uppdragsutbildningar till skolpersonal.

 

Hör av er så sätter vi tillsammans vilka mål det är du eller ditt arbetslag vill uppnå.

Matlagning utomhus