Det smartaste är samarbete

Genom turistkonceptet ”A slice of Swedish Hospitality” samverkar vi med flertalet skånska producenter, mathantverkare och besöksmål. Vi vill kunna ge såväl ambassadörerna som de internationella gästerna en möjlighet att uppleva och smaka det vi anser vara fantastiskt gott och härligt att besöka!

Odling Permakultur
Skriva ansökningar samt projektledning