Vi söker medel för att förverkliga våra drömmar- tillsammans

Vi har flerårig erfarenhet från att skriva projektansökningar och leda olika utvecklingsprojekt. Tillsammans skriver vi texter som berör och berikar med olika aktörer där vi driver rollen som projektledare och samordnare.Kontakta oss får du veta mer.

Samverkan småföretagare
A slice of Swedish Hospitality